Contact Us

PERSATUAN SISTEM MAKLUMAT MALAYSIA (MyAIS)

Registration No. PPM-034-14-07102014
URL my-ais.org
Contact MyAIS Secretariat
Email myais.sekretariat@gmail.com
Telephone 03-26154352
Address Persatuan Sistem Maklumat Malaysia (MyAIS)
Ground Floor, Block J1,
Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur (UTM KL)
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur