Contact Us

PERSATUAN SISTEM MAKLUMAT MALAYSIA (MyAIS)

Registration No. PPM-034-14-07102014 Email: membership.myais@gmail.com / URL: my-ais.org
Telephone: Noorminshah A.Iahad 013-3581955, Wardah: 019-3185870.
Address: c/o MyAIS, UTMAIS, Level 5, Menara Razak, Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 54100, KUALA LUMPUR